Informacje dla akcjonariuszy / Informations for shareholders

 

9 grudnia 2020

 Zarząd spółki pod firmą Natalex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Fleminga 2A („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fleminga 2 A 03-176  Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9-15.

 

December 9, 2020

The Management Board of Natalex S.A. with its registered office in Warsaw, at il. Natalex S.a(the „Company”), pursuant to the art. 16 of the act dated August 30,2019 on the amendment of the Commercial Companies Code and other several acts, hereby call all the shareholders of the Company to submit all held shares’ certificates in order to their dematerialisation. The shares’ certificates should be submitted to the registered office of the Company, i.e. ul. Fleminga 2A 03-176 Warsaw [during business days (from Monday till Friday) during working hours 9:00 am-3:00pm.

 

 

23 listopad 2020

 Zarząd spółki pod firmą Natalex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Fleminga 2A („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fleminga 2 A 03-176  Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9-15.

 

November 23, 2020

The Management Board of Natalex S.A. with its registered office in Warsaw, at il. Natalex S.a(the „Company”), pursuant to the art. 16 of the act dated August 30,2019 on the amendment of the Commercial Companies Code and other several acts, hereby call all the shareholders of the Company to submit all held shares’ certificates in order to their dematerialisation. The shares’ certificates should be submitted to the registered office of the Company, i.e. ul. Fleminga 2A 03-176 Warsaw [during business days (from Monday till Friday) during working hours 9:00 am-3:00pm.

 

06 listopad 2020

 Zarząd spółki pod firmą Natalex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Fleminga 2A („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fleminga 2 A 03-176  Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9-15.

 

November 6, 2020

The Management Board of Natalex S.A. with its registered office in Warsaw, at il. Natalex S.a(the „Company”), pursuant to the art. 16 of the act dated August 30,2019 on the amendment of the Commercial Companies Code and other several acts, hereby call all the shareholders of the Company to submit all held shares’ certificates in order to their dematerialisation. The shares’ certificates should be submitted to the registered office of the Company, i.e. ul. Fleminga 2A 03-176 Warsaw [during business days (from Monday till Friday) during working hours 9:00 am-3:00pm.

 

 

23 październik 2020

 Zarząd spółki pod firmą Natalex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Fleminga 2A („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fleminga 2 A 03-176  Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9-15.

 

October 23, 2020

The Management Board of Natalex S.A. with its registered office in Warsaw, at il. Natalex S.a(the „Company”), pursuant to the art. 16 of the act dated August 30,2019 on the amendment of the Commercial Companies Code and other several acts, hereby call all the shareholders of the Company to submit all held shares’ certificates in order to their dematerialisation. The shares’ certificates should be submitted to the registered office of the Company, i.e. ul. Fleminga 2A 03-176 Warsaw [during business days (from Monday till Friday) during working hours 9:00 am-3:00pm.

 

 

 

 

 

 

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Natalex S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Fleminga 2A („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Fleminga 2 A 03-176  Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9-15.


First call of shareholder

The Management Board of Natalex S.A. with its registered office in Warsaw, at il. Natalex S.a(the „Company”), pursuant to the art. 16 of the act dated August 30,2019 on the amendment of the Commercial Companies Code and other several acts, hereby call all the shareholders of the Company to submit all held shares’ certificates in order to their dematerialisation. The shares’ certificates should be submitted to the registered office of the Company, i.e. ul. Fleminga 2A 03-176 Warsaw [during business days (from Monday till Friday) during working hours 9:00 am-3:00pm